ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "ЕНЕАДАС"

Защото сте проактивни!

Харесайте ни!

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  1. 1.За настоящата Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в настоящата Политика за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уеб сайт: www.eneadaschool.com.

2. Кои сме ние?

Ние сме „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 175418840, със седалище и адрес на управление в град София, район Лозенец, ул. Плана планина № 2, вх. Б.

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Можете да се свържете с нас на телефон 089 382 5213, както и да ни пишете на имейл адресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

     3. Лични данни, които се обработват

„ЕНЕАДА БГ“ ЕООД обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори. В зависимост от конкретните цели и основания „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

3.1. ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИЯ УЕБ САЙТWWW.ENEADASCHOOL.COM

Когато посещавате нашия уеб сайтwww.eneadaschool.com, е възможно да събираме данни за Вашето използване на уеб сайта, чрез така наречените „бисквитки“ (cookies).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?
Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство.

Има два вида бисквитки – постоянни бисквитки и временни бисквитки (наричани още „сесийни“ бисквитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашето устройство за неограничен период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно във вашето устройство, когато посещавате нашия уеб сайт www.eneadaschool.com, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на вашето устройство.

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?
Използваме три вида бисквитки:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ БИСКВИТКИ
Тези бисквитки са необходими, за да може нашия уеб сайт
www.eneadaschool.comда изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки, за да можем да предоставяме нашите услуги и за да можем да поддържаме сигурността на нашите услуги. Тези бисквитки се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на вашето устройство.

ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ
Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, както и други ваши персонални настройки. Функционалните бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство.

РЕКЛАМНИ БИСКВИТКИ
Това са бисквитки, които се използват за уеб реклама.

БИСКВИТКИ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Когато използвате бутона към социалната мрежа Фейсбук, това ваше действие ще бъде запаметено от тази социална мрежа.

БИСКВИТКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Използваме бисквитки на трети страни, които ни помагат да извършваме нашата дейност, да проучваме пазара и да подобряваме функционалностите на нашия уеб сайт
www.eneadaschool.com. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме. Някои от тези бисквитки могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните уеб сайтове и да следвате предоставените инструкции.

– Ние използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на нашия уеб сайт www.eneadaschool.comи източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите. За отказ вижте тук: https://support.google.com/analytics/answer/181881.

КАК СЕ ИЗТРИВАТ БИСКВИТКИ?
Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога вашето устройство получава бисквитка(-и), можете да настроите браузъра си така, че той да ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или да откажете дадена бисквитка. Вашето устройство може да бъде настроено да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете
www.aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра ви, с които се дезактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част(-и) от нашия уебсайт www.eneadaschool.com да функционира/функционират правилно.

Всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.

3.2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР:

При сключването и изпълнението на договор, ние събираме от Вас и обработваме следните категории лични данни:

- ВАШЕТО ИМЕ;

- ВАШИЯТ ИМЕЙЛ АДРЕС;

- ВАШИЯТ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР;

- ВАШАТА ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ;

- ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕТЕ;

- ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР ИЛИ ЛИЧЕН НОМЕР НА ЧУЖДЕНЕЦ;

- ВАШИЯТ ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЪГЛАСНО ВАШИЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;

- ВАШЕТО ГРАЖДАНСТВО СЪГЛАСНО ВАШИЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;

- НОМЕРЪТ НА ВАШИЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;

- ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ВАШИЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;

- ИЗДАТЕЛЯТ НА ВАШИЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;

- ВАЛИДНОСТ НА ВАШИЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;

3.3. ДРУГИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ В ПРОЦЕСА НА СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР:

- ВАШИЯТ ПОЛ СЪГЛАСНО ВАШИЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ;

- УДОБЕН ЗА ВАС ДЕН И ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ;

- ДАННИ, СЪБИРАНИ ПРИ ПЛАЩАНЕ ОТ ВАША СТРАНА;

- ПЛАТЕЖНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВЕНО ОТ ВАС ПЛАЩАНЕ;

3.4. ДРУГИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

- ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПРИ УЧАСТИЕ В ИГРИ, ТОМБОЛИ И/ИЛИ ДРУГИ СЕЗОННИ ИЛИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД И АДРЕСИРАНИ ДО НЕОГРАНИЧЕН КРЪГ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ;

- КОГАТО Е ВКЛЮЧЕНО ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ И ПОЛЗВАТЕЛЯТ ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ЗАСНЕТ, ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ВКЛЮЧВАТ И НАПРАВЕНИЯ ВИДЕОЗАПИС;

- КОГАТО Е ВКЛЮЧЕНО ФОТОЗАСНЕМАНЕ И ПОЛЗВАТЕЛЯТ ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ЗАСНЕТ, ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ВКЛЮЧВАТ И НАПРАВЕНОТО ФОТОЗАСНЕМАНЕ.

4. Цели и правни основания за обработване на личните данни

4.1. „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 
4.1.1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД:
- идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор, изменение и прекратяване на договор; изпълнение на заявки за предоставяне на информация и разяснения за ползваните услуги; извършване на плащания; изпращане на информация, свързана с плащания , чрез SMS на предоставен от клиента мобилен номер или на имейл;

- актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор с „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД;

- проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД от измами и злоупотреби от трети лица;

- предоставяне на справки за ползвани услуги;


- разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.; 


- техническо съдействие за достъп до уеб сайта
www.eneadaschool.com;

- решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД;

- управление на дейности, свързани с борба с измамите; „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

4.1.2. В изпълнение на законови задължения „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 
- предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
- издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

4.1.3 „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиента за тяхното обработване, за следните цели: 
- за получаване на известия на посочен от Вас имейл, свързани с използваните от Вас услуги;

- за включване на Вашето име, фотографии, видео и други форми на Ваше присъствие в рекламни и медийни публикации на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД в резултат на участието Ви в томболи и игри, или на наши партньори и/или в социалните мрежи. 

4.1.4. „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД обработва данните Ви и за целите на следните легитимни интереси: 
- подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на предлаганите услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;
- когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД или на друго валидно правно основание.

5. Категории трети лица, получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679, „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели: 

- на физически лица, за които се отнасят данните;
- на трети страни, физически лица, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
- на банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
- на лица, които по възлагане на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
- на лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; 
- на подизпълнители на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД, които са обработващи лични данни.

Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД. Подизпълнителите на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

6. Срок за съхранение на личните Ви данни

Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

- личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор, се съхраняват за срок до една година, считано от датата на сключване на договора;

- личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи, се съхраняват поне пет години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок;
- „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност, с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение на услуги/прекратяване на регистрация/договор и други, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение;
- лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват;
- запис на телефонно обаждане да съхранява до един месец, считано от датата на осъществяване на телефонното обаждане; 

7. Мерки за сигурност на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД за защита на личните данни

Защитата на информацията и данните на клиентите е основен приоритет на „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД. Дружеството прилага и актуализира непрекъснато технически и организационни мерки за осигуряване защита на данните на клиентите. Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за събиране, съхранение и обработка на данните.

         8
. Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни

Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права. Описанието на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.

Всички посочени по-долу права може да упражните чрез писмено заявление до ЕНЕАДА БГ ЕООД в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице.

Може да изпратите съответното заявление на нашия имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на получаване на Вашето заявление.

Моля да имате предвид, че няма да изпълним искане в направено от Ваше име заявление, ако не можем да се уверим, че заявлението действително изхожда от Вас. Затова в определени случаи е възможно да Ви помолим да представите заявлението в наш офис, за да можем да Ви идентифицираме.

8.1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вие имате право да получите от нас информация за това дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, имате право да получите достъп до самите данни, както и информация за:

- КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ;

- ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО;

- ПОЛУЧАТЕЛИТЕ ИЛИ КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, ПРЕД КОИТО СА ИЛИ ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПО-СПЕЦИАЛНО ПОЛУЧАТЕЛИТЕ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ;

- КОГАТО Е ВЪЗМОЖНО, ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК, ПРЕЗ КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, А АКО ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО, КРИТЕРИИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТОЗИ СРОК;

- СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРАВО ДА ИЗИСКАТЕ ОТ НАС КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ВАС, ИЛИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРАВО ДА ИЗИСКАТЕ ОТ НАС ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ТАКОВА ОБРАБОТВАНЕ;

- ПРАВОТО ВИ НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН;

- КОГАТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ НЕ СЕ СЪБИРАТ ОТ ВАС, ВСЯКАКВА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИЯ ИЗТОЧНИК;

- СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СЛУЧАИ.

Ще Ви предоставим безплатно копие от Вашите лични данни, които обработваме, както и информацията, посочена по-горе. Ако поискате допълнителни копия от данните, е възможно да определим разумна такса за всяко такова допълнително копие въз основа на административните разходи за създаването му.

8.2. ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас са неточни, имате право да поискате да ги коригираме без ненужно забавяне. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

8.3. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви, ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви. В този случай оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните.

8.4. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО

Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.

8.5. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Общо правило

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние сме длъжни да изтрием без ненужно забавяне личните Ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

- ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПОВЕЧЕ НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СА БИЛИ СЪБРАНИ И/ИЛИ ОБРАБОТВАНИ ПО ДРУГ НАЧИН;

- ВИЕ СТЕ ОТТЕГЛИЛ(-А) СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ, КОГАТО ДАННИТЕ СА БИЛИ ОБРАБОТВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, И НЯМА ДРУГО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО;

- ВИЕ СТЕ ВЪЗРАЗИЛ(-А) СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО СЪГЛАСНО Т.8.4 ОТ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НИЕ НЯМАМЕ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО, КОИТО ДА ИМАТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ;

- ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА БИЛИ ОБРАБОТВАНИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО;

- ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ С ЦЕЛ СПАЗВАНЕТО НА НАШЕ ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

Изключения от правилото

Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

- ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО И ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ;

- ЗА СПАЗВАНЕ НА НАШЕ ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КОЕТО ИЗИСКВА ОБРАБОТВАНЕ, ИЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ИЛИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ПРАВОМОЩИЯ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД;

- ПО ПРИЧИНИ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2, БУКВИ З) И И), КАКТО И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 3 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ;

- ЗА ЦЕЛИТЕ НА АРХИВИРАНЕТО В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, ЗА НАУЧНИ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЛИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 89, ПАРАГРАФ 1 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ, ДОКОЛКОТО СЪЩЕСТВУВА ВЕРОЯТНОСТ ИЗТРИВАНЕТО НА ДАННИТЕ ДА НАПРАВИ НЕВЪЗМОЖНО ИЛИ СЕРИОЗНО ДА ЗАТРУДНИ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ТОВА ОБРАБОТВАНЕ;

- ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ.

8.6. ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

В посочените по-долу случаи имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение:

- КОГАТО ОСПОРВАТЕ ТОЧНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ – ЗА СРОК, КОЙТО НИ ПОЗВОЛЯВА ДА ПРОВЕРИМ ТОЧНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;

- КОГАТО ОБРАБОТВАНЕТО Е НЕПРАВОМЕРНО, НО ВИЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ, А ИСКАТЕ ВМЕСТО ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ;

- КОГАТО НЕ СЕ НУЖДАЕМ ПОВЕЧЕ ОТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО, НО ВИЕ ГИ ИЗИСКВАТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ;

- КОГАТО СТЕ ВЪЗРАЗИЛ(-А) СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО СЪГЛАСНО Т. 8.4 ОТ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, В ОЧАКВАНЕ НА ПРОВЕРКА ДАЛИ НАШИТЕ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА ИМАТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ.

В изброените по-горе случаи можем да извършваме обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

8.7. ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставил(-а), в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша стана, когато:

ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ИЛИ КОГАТО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ Е НЕОБХОДИМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС И НАС

И

ОБРАБОТВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО АВТОМАТИЗИРАН НАЧИН

За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от „ЕНЕАДА БГ“ ЕООД към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

8.8. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

В случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

В Република България компетентният надзорен орган е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефонен номер: 02 915 3 518

Имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана за последен път на 25.05.2018 година.

 

 

 ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 

 

 

 

CookiesAccept

Този сайт използва бисквитки и други технологии. Научете повече за нашата Политика за поверителност

Приемам